Andy Puddicombe: All it takes is 10 mindful minutes

Andy Puddicombe heeft mediteren toegankelijk gemaakt voor iedereen door middel van de ‘Headspace app’ en de verschillende boeken die hij schreef over het onderwerp. Hier is zijn TED-Talk te zien over hoe de kracht van tien minuten per dag niks doen.